【實用通訊app】Kontrola GSP BusPlus|最夯免費app

【實用通訊app】Kontrola GSP BusPlus|最夯免費app

分享好友

【免費通訊App】Kontrola GSP BusPlus-APP點子

Kontrola GSP je aplikacija koja pomaže korisnicima gradskog saobraćajanog prevoza da predvide na kojim linijama/stanicama postoji mogućnost pojave kontrolora.

Aplikacija je vrlo jednostavna za korišćenje, pri čemu je neophodna internet veza. Predviđena je kao samoodrživi korisnički servis, što znači da ažurnost podataka zavisi od samih korisnika.

Postoje dva slučaja u kojima se aplikacija koristi. Prvi slučaj je da korisnik prijavi servisu ukoliko je video kontrolu na na nekoj liniji ili stanici. Drugi slučaj je kada korisnik čeka prevoz na nekom stajalištu i želi da proveri da li je neko od korisnika prijavio kontrolu na nekoj od prethodnih stanica.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Nakon starta aplikacije, korisnik bira liniju koju čeka, u kojoj se nalazi ili koja prolazi kroz stanicu na kojoj se trenutno nalazi. Nakon biranja linije potrebno je izabrati i njen smer. Ekran koji sledi nakon toga je spisak stanica izabrane linije sa vremenima kada je poslednji put na njima primećena kontrola. Ukoliko je kontrola primećena u poslednjih 7 ili 14 minuta, stanica je obeležena crvenom odnosno žutom bojom.

Za prijavu kontrole potrebno je preći na sledeći ekran tako što odaberemo stanicu. Ovde korisnik može prijaviti kontrolu na izabranoj liniji ukoliko se kontrolori već nalaze u autobusu. Ukoliko se kontrolori još uvek nalaze na stanici, treba izabrati drugu opciju pri čemu će se kontrola prijaviti na svim linijama koje prolaze kroz izabrano stajalište u izabranom smeru.

VAŽNE NAPOMENE:

【免費通訊App】Kontrola GSP BusPlus-APP點子

- Aplikacija Kontrola GSP BusPlus je nezvanična aplikacija i ni na kakav način nije povezana sa zvaničnim BusPlus sistemom, kao ni sa firmama koje stoje iza njega (u ovom trenutku JKP Gradsko Saobraćajno Preduzeće "Beograd" i Apex Solution Technology)

- Namena aplikacije nije da umanji vrednost BusPlus sistema kao ni da smanji naplaćivanje prevoznih karata.

- Apelujemo na sve korisnike Gradskog Saobraćajnog Prevoza da kupuju karte i plaćaju prevoz, jer je to jedini način da GSP bude održiv.

【免費通訊App】Kontrola GSP BusPlus-APP點子

- Namena aplikacije je da služi kao sredstvo za deljenje informacija među korisnicima Gradskog Saobraćajnog Prevoza.

- Namena aplikacije je obaveštavanje korisnika kada mogu da očekuju kontrolore, kako bi pripremili kartu i umanjili svoj stres prilikom pojave uniformisanih lica.

- Namena aplikacije je statističkog karaktera, jer se pomoću nje meri frekventnost kontrolora na različitim linijama.

【免費通訊App】Kontrola GSP BusPlus-APP點子

- Aplikacija je u potpunosti anonimna, nikakvi podaci se ne uzimaju sa korisničke strane, što se može proveriti i prilikom prihvatanja uslova korišćenja pre instalacije.

- Korisnici iPhone i Windows telefona servisu mogu pristupiti iz bilo kog internet ptretraživača odlaskom na link http://kontrolagsp.highlild.com.

【免費通訊App】Kontrola GSP BusPlus-APP點子

免費玩Kontrola GSP BusPlus APP玩免費

免費玩Kontrola GSP BusPlus App

Kontrola GSP BusPlus APP LOGO

Kontrola GSP BusPlus LOGO-APP點子

Kontrola GSP BusPlus APP QRCode

Kontrola GSP BusPlus QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-11