Arhimedia group

Arhimedia group
Medijana

Aplikacija predstavlja turističke znamenitosti arheološkog parka Medijana u Nišu. Predstavljeni su mapa, objekti i nalazi arheološkog parka. Svaki obj …
Streaming demo

Realizacija Streaming-a...免費玩Streaming demo APP玩免費免費玩Streaming demo AppStreaming demo APP LOGOStreaming demo APP QRCode熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期未知Andr …
Čegar

Aplikacija predstavlja turističke znamenitosti spomenika Čegar u Nišu. Predstavljeni su mapa i objekat Čegra. Objekat je predstavljen tekstom, galerij …
Tvrđava

Aplikacija predstavlja turističke znamenitosti Tvrđave u Nišu. Predstavljeni su mapa i objekti na Tvrđavi. Objekti je predstavljen tekstom, galerijom …